Välkommen till Tavelbutiken

Klarna on this site

How Klarna benefits you

Klarna Bank AB, commonly referred to as Klarna, is a Swedish bank that provides online financial services such as payment solutions for online storefronts, direct payments, post purchase payments and more.


Klarna allows people who shop online through Tavelbutiken to pay through various “terms”.  Shoppers accepted for Klarna’s pay later service have 14 or 30 days (dependent on the retailer) to pay for their online order. We also offer a Klarna product called “Slice It” allowing customers to pay in instalments over three to 36 months. 

Klarna on this site

Hur Klarna gynnar dig

Klarna Bank AB, ofta kallad Klarna, är en svensk bank som tillhandahåller finansiella onlinetjänster såsom betalningslösningar för onlinebutiker, direktbetalningar, betalningar efter köp och mer.


Klarna tillåter människor som handlar online via Tavelbutiken att betala via olika ”villkor”. Köpare som accepteras för Klarnas betalning senare har 14 eller 30 dagar (beroende på återförsäljare) att betala för sin online-beställning. Vi erbjuder också en Klarna-produkt med namnet “Slice It” som gör det möjligt för kunder att betala i betalningar under tre till 36 månader.

Terms/VILLKOR

SWEDEN

Få först. Betala sen.

Dessa villkor för faktura gäller mellan dig och denna butik när du handlar varor, biljetter eller tjänster och du valt att betala med faktura.

När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 14 dagar från dess att vi skickat varorna eller biljetterna för leverans, eller från tillgängligt datum för tjänsterna eller digitalt material. Vi överlåter vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig där du ska betala direkt till Klarna. För kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna, gå till klarna.se.

Om du tidigare valt att ansluta dig till tjänsten Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura i enlighet med de villkor som gäller för Månadsfaktura.

Betala endast efter du tagit emot din order

Klarna erbjuder konsumenter Köparskydd, vilket bland annat innebär att du som konsument inte behöver betala för dina beställda varor förrän du har mottagit dem, samt att Klarna assisterar dig med problem som relaterar till ditt köp.

För mer information och instruktioner vänligen gå till: https://www.klarna.com/se/beskrivning-av-klarnas-koparskydd/.

Kostnader och avgifter

Vi tar ut en fakturaavgift om 0 kr per köp. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning och personuppgiftsbehandling

När du väljer att betala med faktura gör Klarna en kreditprövning. Om en kreditupplysning tas kommer du bli underrättad om detta samt få en kopia på kreditupplysningen skickad per post eller e-mail.

Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation.

Dataskyddsinformationen hittar du här, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling.

Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES.

Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen.

AUSTRIA

Jetzt kaufen – später bezahlen!

Diese Zahlungsbedingungen gelten zwischen Ihnen und dem Shop, in dem Sie Ihre Waren, Tickets oder Dienstleistungen kaufen, wenn Sie Zahlung per Rechnung als Zahlungsart wählen. Bitte beachten Sie, dass die Zahlung per Rechnung nur von Verbrauchern genutzt werden kann.

Wenn Sie Zahlung per Rechnung wählen, bezahlen Sie mit einem Fälligkeitsdatum 14 Tage ab Versand der Waren, Tickets, oder bei sonstigen Dienstleistungen, dem Zeitpunkt der Verfügbarkeit der Dienstleistungen oder des digitalen Inhalts. Wir treten die Forderung an die Klarna Bank AB (“Klarna”) ab. Klarna schickt Ihnen eine Zahlungsanweisung, und Sie bezahlen Ihre Bestellung direkt an Klarna. Kontaktdaten und weitere Informationen über Klarna finden Sie unter: klarna.at.

Bezahlen Sie erst, nachdem Sie Ihre Bestellung erhalten haben!

Klarna bietet Ihnen den Klarna Käuferschutz, so müssen Sie unter anderem die bestellten Waren erst bezahlen, wenn Sie diese erhalten haben und Klarna unterstützt Sie, sollte bei Ihrem Kauf ein Problem auftreten. Mehr Informationen und Details zur Vorgehensweise finden Sie unter https://www.klarna.com/at/kauferschutzrichtlinie/

Kosten und Gebühren

Pro Einkauf wird von uns eine Rechnungsgebühr von Euro 0 erhoben. Bei Zahlungsversäumnis werden Mahngebühren sowie Verzugszinsen (laut §1333 Abs. 2 ABGB) erhoben. Die Höhe der Mahngebühren entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Aufstellung.

Von Bis Erste Mahnung Zweite Mahnung Dritte Mahnung
€ 0 € 5,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00
€ 5,01 € 10,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00
€ 10,01 € 20,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00
€ 20,01 € 30,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00
€ 30,01 € 40,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00
€ 40,01 € 50,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00
€ 50,01 € 100,00 € 7,00 € 7,00 € 10,00
€ 100,01 € 500 € 7,00 € 10,00 € 13,00
€ 500,01 Höher als

€ 500,01

€ 7,00 € 13,00 € 17,00

 

Geht nach der dritten Mahnung keine Zahlung bei Klarna ein, wird die Forderung an ein Inkassobüro übergeben, wodurch weitere Kosten entstehen.

Überprüfung der Kreditwürdigkeit & Datenschutz

Wenn Sie Zahlung per Rechnung wählen, überprüft Klarna Ihre Kreditwürdigkeit. Klarna verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um unseren Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nachzukommen und für die in unserer Datenschutzerklärung zusätzlichen genannten Zwecke. Die Datenschutzerklärung ist hier und auf unserer Website verfügbar, und durch die Nutzung der Klarna Dienste bestätigen Sie, dass Sie diese Datenschutzerklärung gelesen haben. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Beispiel, um Sie zu identifizieren und Kundenanalysen, Kreditwürdigkeit, Marketing und Geschäftsentwicklung durchzuführen. Wir können Ihre Daten auch ausgewählten Dritten (z.B. Kreditauskunfteien) zur Verfügung stellen, die auch außerhalb der EU/EWR ansässig sein können. In der Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen über die Weitergabe von Daten, Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten, wie Sie uns bei Fragen kontaktieren oder eine Beschwerde bei Ihrer nationalen Aufsichtsbehörde einreichen können.

Diese Information herunterladen.

Gültig ab 26th. September 2019

GERMANY

Jetzt kaufen – später bezahlen!

Diese Zahlungsbedingungen gelten zwischen Ihnen und dem Shop, in dem Sie Ihre Waren, Tickets oder Dienstleistungen kaufen, wenn Sie Zahlung per Rechnung als Zahlungsart wählen. Bitte beachten Sie, dass die Zahlung per Rechnung nur von Verbrauchern genutzt werden kann.

Wenn Sie Zahlung per Rechnung wählen, bezahlen Sie mit einem Fälligkeitsdatum 14 Tage ab Versand der Waren, Tickets, oder bei sonstigen Dienstleistungen, dem Zeitpunkt der Verfügbarkeit der Dienstleistungen oder des digitalen Inhalts. Der Shop tritt die Forderung an die Klarna Bank AB (“Klarna”) ab. Klarna schickt Ihnen eine Zahlungsanweisung, und Sie bezahlen Ihre Bestellung direkt an Klarna. Kontaktdaten und weitere Informationen über Klarna finden Sie hier.

 

Bezahlen Sie erst, nachdem Sie Ihre Bestellung erhalten haben!

Klarna bietet Ihnen den Klarna Käuferschutz, so müssen Sie unter anderem die bestellten Waren erst bezahlen, wenn Sie diese erhalten haben und Klarna unterstützt Sie, sollte bei Ihrem Kauf ein Problem auftreten. Mehr Informationen und Details zur Vorgehensweise finden Sie hier.

 

Kosten und Gebühren

Pro Einkauf wird von uns eine Rechnungsgebühr von Euro 0 erhoben. Befinden Sie sich in Zahlungsverzug kann Klarna für jede Mahnung Ersatz für den dadurch entstandenen Schaden in Höhe von pauschal 1,20 € verlangen. Ihnen steht jeweils der Nachweis frei, dass Klarna kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

 

Überprüfung der Kreditwürdigkeit & Datenschutz

Wenn Sie als Zahlungsmethode “Rechnung” wählen, überprüft Klarna Ihre Kreditwürdigkeit, um festzustellen, ob Ihnen eine Zahlung auf Rechnung gewährt werden kann. Klarna verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um unseren Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nachzukommen und für die in unserer Datenschutzerklärung zusätzlichen genannten Zwecke. Die Datenschutzerklärung ist hier und auf unserer Website verfügbar, und durch die Nutzung der Klarna Dienste bestätigen Sie, dass Sie diese Datenschutzerklärung gelesen haben. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Beispiel, um Sie zu identifizieren und Kundenanalysen, Kreditwürdigkeit, Marketing und Geschäftsentwicklung durchzuführen. Wir können Ihre Daten auch ausgewählten Dritten (z.B. Kreditauskunfteien) zur Verfügung stellen, die auch außerhalb der EU/EWR ansässig sein können. In der Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen über die Weitergabe von Daten, Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten, wie Sie uns bei Fragen kontaktieren oder eine Beschwerde bei Ihrer nationalen Aufsichtsbehörde einreichen können.

 

Diese Information herunterladen.

Gültig ab 8. Juli 2019

NETHERLANDS

Koop nu – Betaal later

 

Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je spullen, tickets of diensten koopt en waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest.

Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 14 dagen na verzending van je bestelling te betalen. In het geval van (digitale) diensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken.

 

Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen!

Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop.

Meer informatie over Klarna’s aankoopbescherming vind je hier.

 

Kosten en (te) late betaling

Wij rekenen €0 voor het gebruik van Betaal later.

Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna  € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.

 

Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna

Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.

Deze informatie downloaden.

.

Företags info

Tavelbutiken AB
Furubacksvägen 6b
134 32
Värmdö

Öppetider butik:
Mån - Fre   10 - 18
Lör               11 - 16

Reg: 556865-3033
VAT: SE556865303301
Phone:  08-221 222

Innehåll

kategorier

kollektioner

topplista

nyheter

underlägg

tavelpar

KARTOGRAFI

Information

OM OSS

Allmänna villkor

Integritet & returer

frakt

fakta & frågor

Kontakta oss

10 + 5 =